top of page

De laatste episode
uit het leven van Peter Hoogdal

De laatste episode uit het leven van Peter Hoogdal is het verhaal van een man die zich aan het einde van zijn actieve leven en na de dood van zijn vrouw terugtrekt op een eenzame plek aan zee.

Hij beleeft er zijn laatste weken waarin hij zich lichamelijk voelt achteruit gaan. In zijn laatste uren komen er herinneringen op hem af waarin hij in gedachten afscheid neemt van zijn voorbije leven en van hen die hem het meest nabij waren.

Tegen de achtergrond van het verhaal schemert er een pleidooi door voor meer openheid, bewustwording, relativeren en het loslaten van het van zichzelf gevormde beeld.

In dit vijfde boek van Frans Gillis, wonende in het Antwerpse, weet hij op grootse wijze het kleine van de laatste dagen van de mens weer te geven.

Laatste episode.jpg
bottom of page