top of page

De Schreeuw en andere verhalen

'De Schreeuw' is het verhaal van een man die van jongs af met de vraag zit wat hij op deze wereld kompt doen, en daar geen antwoord op kan vinden. Het resultaat hiervan is onrust. Zijn leven lang. Het uiteindelijk gevolg: zijn ondergang.

In 'Rollen in het Gras' gaat het om een ik dat afrekent met zijn onechtheid en tot de conclusie komt dat dit ik voor hem niet houdbaar is.

In 'Zonder Titel' lopen twee verhaallijnen door elkaar. In de ene gaat het om een personage dat passief het leven ondergaat. In de andere om twee mensen die zich willen waarmaken. De ene langs zakelijke weg. Zijn vriend langs een artistieke weg. Geen van beide slaagt daarin. De eerste komt tot wanhoop. De tweede geeft niet op.

De schreeuw.jpg
bottom of page